det blir nytt stupetårn på foten!

07/2017

ASAS arkitektur har fått det morsomme oppdraget med å gjennomføre en medvirkningsprosess om nytt stupetårn på Foten, Fredrikstad. Vi er på Foten i sommer for å høre hva brukerne av stupetårnet drømmer om at stupetårnet skal bli. Følg gjerne prosessen på prosjektets egen hjemmeside Saltomortale Foten, eller på prosjektets egen Facebook-side. Vi håper på mange gode ideer og innspill fra både stupere, hoppere og lokalmiljøet. Forprosjekt for nytt stupetårn skal leveres i oktober, så her er det bare å brette opp ermene!

ASAS arkitektur har også hatt ansvaret for å tegne nytt cafebygg på Foten. Mer informasjon om cafebygget, finnes her. Prosjektet har blitt noe endret siden konkurransen.