Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/4/a/as-as/www/wp/wp-includes/pomo/translations.php on line 202

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/4/a/as-as/www/wp/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/breadcrumb-navxt.php on line 88

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/4/a/as-as/www/wp/wp-includes/pomo/translations.php on line 202
«Vi er i Haven» | asas arkitektur

«Vi er i Haven»

08/2018

«Vi er i Haven» er konkurranseforslagtet fra asas arkitektur og Landskaperiet i den begrensede plan- og designkonkurranse «Nytt sykehjem på Hogsnes».

Sykehjemmet er organisert som et sammenhengende bygg med saltak bestående av tre hovedvolum med hvert sitt interne atrium. Bygningskroppen er forskutt i horisontalplan og utformet med oppdelte fasader som gir illusjonen av en småhusbebyggelse. Volumene er ytterlige brutt opp av gjennomgående gangveier og torg. Bygget strekker seg over tre etasjer, samt en mindre kjeller for drift og teknikk.

Forslaget ble levert våren 2018 og fikk god omtale for arkitektoniske løsninger. Utfyllende informasjon i evalueringsrapporten fra NAL nr 497.