ARKITEKTER OG URBANISTER TIL OSLO

11/2017

ASAS søker engasjerte og kreative arkitekter og urbanister til vårt Oslo-kontor. For tiden er vi 5 fast ansatte arkitekter i Oslo, til sammen er vi 16 ansatte i ASAS. Det er tett samarbeid mellom alle i firmaet og det jobbes ofte på tvers av avdelingene.

Vår Oslo-avdeling ligger i lyse, fine lokaler midt i sentrum. Vi har kontorfellesskap med tre andre arkitektkontor og landskapsarkitekter i et tidligere industrilokale.

Vi ser etter arkitekter som har faglige ambisjoner, god formidlingsevne og lyst til å ta ansvar.
Vi trenger både deg med urbanismeerfaring og deg med prosjekteringserfaring fra alle faser i byggeprosessen. Gode visualiseringsevner og miljøkompetanse blir vurdert som en fordel.

ASAS har solid erfaring fra skolebygg, studentboliger, barnehage og helsebygg og har både private og offentlige oppdragsgivere. For tiden jobber vi med bolig- og næringsbygg, helsebygg, restaurant, stupetårn og kultur- og idrettsbygg. Vi er også involvert i store reguleringsplaner, områdeplaner, medvirkningsprosesser, mulighetsstudier, parallelloppdrag og arkitektkonkurranser.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

• min. 3- 5 års erfaring, sivilarkitekt eller master i arkitektur
• prosjekteringskompetanse/planeggererfaring
• stort engasjement
• sterk formgivningsevne og gode visuelle formidlingsferdigheter
• gjerne erfaring med Revit, 3ds MAX og V-ray
• søker må beherske norsk tilfredstillende muntlig og skriftlig

ASAS TILBYR

• en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver
• gode lønns- og arbeidsbetingelser
• et engasjert arbeidsmiljø
• ansvar både i prosjekter og i driften av et mellomstort arkitektkontor

SØKNADEN

• kortfattet søknad med CV og relevante referanseprosjekter sendes: asas@as-as.no
• ved spørsmål kontakt daglig leder Ola Spangen på +47 977 85 800
• merk søknaden «Arkitekt Oslo»

Søknadsfrist mandag 04. desember 2017